خرید کتاب Brazil, the Promised Land : The Most Fantastic Jewish Migration Story

[ad_1]

آیا واقعاً تاریخ قوم یهود را می دانید؟ آیا جذاب ترین جنبه های حرکات مهاجرتی آنها در سراسر جهان را می دانید؟ نویسنده ، برونو فیگلسون ، با مهارت فراوان ، خلقت ملتی را بازگو می کند که تا حد زیادی به سهم جامعه یهودیان و دلایل تبدیل شدن آن به یک بهشت ​​واقعی روی زمین اعتماد کرده است.

[ad_2]

کتاب Brazil, the Promised Land : The Most Fantastic Jewish Migration Story