خرید کتاب Breakfast in the Ruins and Other Stories: The Best Short Fiction Of Michael Moorcock Volume 3 (Moorcock Best Short Fiction 3)

[ad_1]

سومین و آخرین قسمت از مجموعه قطعی داستان کوتاه مورکاک توسط گلانچ ، این انتخاب برخی از بهترین کارهای او را نشان می دهد. از “ساکن زمان” تا “صبحانه در ویرانه ها” ، داستان های اینجا از نظر سبک ، اجرا و موضوع بسیار باورنکردنی هستند.

[ad_2]

کتاب Breakfast in the Ruins and Other Stories: The Best Short Fiction Of Michael Moorcock Volume 3 (Moorcock Best Short Fiction 3)