خرید کتاب Brown

[ad_1]

جشن قهوه ای شگفت انگیز در خانواده رنگارنگ کودک ، قهوه ای مادرانه شکلاتی ، شفاف ، تیره و شیرین است. قهوه ای بابا یک برگ پاییزی یا مانند یک ذرت است. قهوه ای مادربزرگ مانند عسل و کارامل بابا است. در این قصیده شایان ستایش و شایان ستایش به رنگ قهوه ای ، پسری بسیاری از سایه های زیبای خانواده خود ، از جمله خودش را توصیف می کند: نان شیرینی زنجفیلی.

[ad_2]

کتاب Brown