خرید کتاب Bruissement d'elles

[ad_1]

طبیعت ، چشم اندازها ، رنگ ها ، رقص ها … احساسات مشترک چهار نویسنده را در مسیر شعر سوق داده است. آنها با کلمات ، تصاویر خود خواننده را دعوت می کنند به “… دفتر خاطرات سفر را باز کنید ، خاطرات سرسبز را حفظ کنید …”

[ad_2]

کتاب Bruissement d'elles