خرید کتاب Bruynes : Les haïkus de Ramanujuam

[ad_1]

برای هایکوهای سنتی – که شکل آنها در اینجا تقریبا با سختگیری قابل احترام قابل احترام است – که عمدتا با زمان ، لحظه ، زودگذر سروکار دارند ، بنابراین این مجموعه نوعی جسارت انقلابی یا حداقل ابتکاری را نشان می دهد ، بدون اینکه هرگز از دست معاملات هایکو سی بگذرد با: بعد گذرا و ابدی وجود ، جهان.

[ad_2]

کتاب Bruynes : Les haïkus de Ramanujuam