خرید کتاب Buffy the Vampire Slayer: Every Generation #1

[ad_1]

ریشه های مخفی برخی از مهمترین قاتلان تاریخ ……. و اولین حضور یک شخصیت جدید با چهره ای آشنا که نوع نگاه شما به بوفی و ​​همه چیز در مورد دنیای او را تغییر خواهد داد. این کمیک Buffy است که همه در مورد آن صحبت خواهند کرد و مهمترین شخصیت جدید بیست سال گذشته است!

[ad_2]

کتاب Buffy the Vampire Slayer: Every Generation #1