خرید کتاب Bulldozers: Discover Pictures and Facts About Bulldozers For Kids!

[ad_1]

بولدوزر از بین می برد و به بازسازی کمک می کند. این یک ابزار ساختمانی بسیار انعطاف پذیر است ، نه؟ ماجرای پشت بولدوزر چیست؟ قبل از اختراع بولدوزر مردم از چه چیزی استفاده می کردند؟ بولدوزر چه کاری می تواند انجام دهد؟ اگر کنجکاو هستید ، این کتاب پاسخ هایی دارد. بچه های شما عاشق یادگیری بولدوزر هستند.

[ad_2]

کتاب Bulldozers: Discover Pictures and Facts About Bulldozers For Kids!