خرید کتاب Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt in der Sozialwirtschaft : Eine Einführung

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای فشرده بر اصطلاحات نظری مرجع در سیاست و علوم اجتماعی ، اما همچنین در مورد ویژگی ها و ساختارهای اصلی تعامل داوطلبانه است. هدف ارتقا engage مشارکت مدنی و اهمیت آن برای اقتصاد اجتماعی و کار اجتماعی است.

[ad_2]

کتاب Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt in der Sozialwirtschaft : Eine Einführung