خرید کتاب Business Sustainability Model for Malaysian Housing Developers :

[ad_1]

این کتاب مصاحبه هایی با 20 توسعه دهنده موفق مسکن مالزی برای ارائه بینش در دنیای واقعی و دانش عملی برای توسعه دهندگان آینده دارد. این برنامه برای کشف اسرار توسعه دهندگان موفق ، از مبدا تا وضعیت فعلی با مصاحبه هایی که به صورت نیمه ساختاری انجام شده است ، طراحی شده است تا پاسخ دهندگان بتوانند آزادانه تجربیات ، افکار ، نظرات و پیشنهادات خود را که در طول مشاغل تجاری خود به دست آورده اند ، به اشتراک بگذارند . با در نظر گرفتن داستان های موفقیت توسعه دهندگان ، از سوابق ، سوابق تحصیلی و ویژگی های شخصی آنها گرفته تا چالش ها و موفقیت های کسب و کار آنها ، دانشگاهیان و متخصصان را به خود جلب می کند.

[ad_2]

کتاب Business Sustainability Model for Malaysian Housing Developers :