خرید کتاب By The Chance Of A Bottle

[ad_1]

زن جوانی یک بطری را در دریا کشف می کند … داستان لحظه تغییر زندگی یک دختر جوان روس هنگام قدم زدن به منظره ناشناخته فرانسه. با مواجهه با موانع و غلبه بر آنها با کمک شخصیت های بعید شخصیت ، این راز فاش می شود که بزرگترین سفرها کوچکترین اتفاقات است.

[ad_2]

کتاب By The Chance Of A Bottle