خرید کتاب C.G. Jung Speaking : Interviews and Encounters

[ad_1]

مجموعه ای از مصاحبه های روزنامه نگاری که زندگی یونگ را پوشش می دهد. این کتاب شخصیت و روحیه او را در بیش از 50 داستان گفتگو و برخوردها با او به تصویر می کشد. این موارد از متن مصاحبه های رادیو ، تلویزیون و فیلم گرفته تا خاطرات نوشته شده توسط شخصیت های برجسته را شامل می شود.

[ad_2]

کتاب C.G. Jung Speaking : Interviews and Encounters