خرید کتاب Ça, c'est du baseball!

[ad_1]

زاک و زوئی در هیچ چیز متوقف نمی شوند! برای مواجهه با حداکثر ، همه معنی خوب است. آنها حتی قادر به ابداع پرتاب های جدید هستند! آیا تا به حال در مورد توپ های آفتاب پرست ، توپ های بدبو و توپ هات داگ ، سس گوجه فرنگی و خردل با پوتین چیزی شنیده اید؟ نه؟ در این صورت ، منتظر چه چیزی هستید تا این کتاب را باز کنید؟ این یک اجرای خانگی است که شما را به رنگ سفید تخیل می کشاند!

[ad_2]

کتاب Ça, c'est du baseball!