خرید کتاب Cabane sinistre

[ad_1]

تام تعطیلات خود را در یک کابین در جنگل می گذراند. یک قافیه شوم در مورد صاحب سابق در جریان است و حتی گفته می شود که روح او هنوز هم مکان را آزار می دهد. وقتی خواهر پسر تصمیم می گیرد این داستان را برای کپسول های وب بگیرد ، تصوری از حقیقت ترسناک تر از افسانه ندارد.

[ad_2]

کتاب Cabane sinistre