خرید کتاب Cadmium based II-VI Semiconducting Nanomaterials : Synthesis Routes and Strategies

[ad_1]

این کتاب دیدگاه فن آوری و مروری جامع از تلاش های تحقیقاتی مربوط به نانومواد نیمه هادی گروه II-VI مبتنی بر کادمیوم را ارائه می دهد. این مقاله پیشرفته ترین اطلاعات در مورد روشهای مختلف سنتز را برای تهیه این مواد با استفاده از انواع استراتژیهای تجربی توصیف می کند. اثرات ریشه های سنتز بر ویژگی های ساختاری ، حرارتی ، مکانیکی ، ویبرونیکی ، الکترونیکی ، نوری و بردار این ساختارهای نانو به طور سیستماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. مخاطبان گسترده متشکل از دانشجویان ، محققان ، دانشمندان ، دانشمندان ، تکنسین ها ، دانشگاهیان ، صنعتگران می توانند از این کتاب بهره مند شوند ، زیرا نیمه هادی های پایه کادمیوم به لطف ویژگی های نوآورانه خود علاقه قابل توجهی به تحقیقات و صنعت دارند .

[ad_2]

کتاب Cadmium based II-VI Semiconducting Nanomaterials : Synthesis Routes and Strategies