خرید کتاب Carmina Epigraphica Graeca Saeculi IV a. Chr. n. (CEG 2)

[ad_1]

این مجموعه ویرایش ها و تفسیرهای مهم جدیدی را درباره متن دوران باستان یونانی-رومی ، به ویژه فقط نسخه های حاوی متن متفرقه منتشر می کند. مجموعه مطابق با شخصیت جهانی خود ، سهم اساسی در توسعه ادبیات باستان دارد.

[ad_2]

کتاب Carmina Epigraphica Graeca Saeculi IV a. Chr. n. (CEG 2)