خرید کتاب CFTR and Cystic Fibrosis : From Structure to Function

[ad_1]

این مختصر به پروتئین CFTR و فیبروز کیستیک اختصاص دارد و دیدگاهی به روز در مورد فرآیندهای ژنتیکی ، عملکردی و سلولی درگیر در این اختلال ساختاری ارائه می دهد. نویسنده با شروع از یک دیدگاه تاریخی در مورد فیبروز کیستیک و ویژگی های بالینی آن ، به شرح عمیق زیست شناسی پروتئین CFTR پرداخته و در پایان با بحث در مورد آخرین رویکردها با هدف ایجاد درمان های اصلاحی برای فیبروز کیستیک صحبت می کند. جنبه های فیبروز کیستیک به عنوان یک اختلال ، با تمرکز بر ژنتیک و شیوع جهش ها ، مورد توجه قرار گرفته است. سپس پروتئین CFTR با جزئیات مورد بحث قرار می گیرد: ساختار و طبقه بندی آن در خانواده فوق العاده ناقل ABC ، ​​بیوژنز آن با قرار دادن غشا و تاشو با کمک چاپرون ، گلیکوزیلاسیون و نحوه تنظیم مکانیسم های کنترل کیفیت شبکه آندوپلاسمی که حالت تاشو CFTR را ارزیابی می کند. توجه خاص به ترافیک پس از ER و تنظیم ثبات غشا و عملکردهای لنگر و CFTR داده شده است. این مربوط به مکانیسم های مولکولی است که توسط آن جهش های مختلف CFTR باعث فیبروز کیستیک می شوند. سرانجام ، تلاشهای مختلف با هدف نجات نقص زمینه ای تحت پوشش قرار می گیرد که بیشتر آنها در ترمیم اختلال عملکرد CFTR است. از طریق این دیدگاه یکپارچه ، خوانندگان بینشی منحصر به فرد در مورد این پروتئین جذاب غشایی و بیماری مرتبط با آن کسب می کنند. این مختصر مخاطبان علاقه مند به ژنتیک انسانی ، تاشو پروتئین ، قاچاق پروتئین و فیزیولوژی را هدف قرار داده است.

[ad_2]

کتاب CFTR and Cystic Fibrosis : From Structure to Function