خرید کتاب Climate Finance as an Instrument to Promote the Green Growth in Developing Countries :

[ad_1]

این کتاب اثربخشی بودجه آب و هوا را به عنوان ابزاری برای کاهش تأثیر فعالیتهای انسانی بر تغییر اقلیم و ارتقا promoting رشد سبز در کشورهای در حال توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. این کتاب نشان می دهد که همچنین باید به تحلیل زمینه های سیاسی به معنای گسترده توجه زیادی کرد. توجه ویژه ای به روند مذاکرات بین المللی داده می شود که اجازه می دهد وجوه به سمت نیازها و اولویت های خاص و مسئله دسترسی به برق سوق داده شود. به عنوان مثال ، مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه هنگام تلاش برای بهبود توسعه اقتصادی سبز خود بدون دسترسی به کربن با آن روبرو هستند ، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که کمک قابل توجهی از کشورهای پیشرفته ندارند ، از اهمیت و اضطراری برخوردار است. این کتاب برای طیف وسیعی از دانشگاهیان و دست اندرکاران تغییرات آب و هوا و سیاست های انرژی مورد توجه قرار خواهد گرفت. علاوه بر این ، این پروژه ابزاری ارزشمند برای دانشجویان در زمینه سیاست های انرژی و برنامه های آب و هوایی است.

[ad_2]

کتاب Climate Finance as an Instrument to Promote the Green Growth in Developing Countries :