خرید کتاب CMOS Circuits for Biological Sensing and Processing :

[ad_1]

این کتاب جامع ترین و منسجم ترین تحقیق را در زمینه طراحی مدار مجتمع برای کشف و پردازش بیولوژیکی ارائه می دهد. نویسندگان بسیاری از برنامه های کاربردی را که به طراحی سفارشی CMOS IC نیاز دارند و تکنیک های برجسته در طراحی مدار آنالوگ و سیگنال مخلوط را توصیف می کنند که می تواند به طور بالقوه از مرزها عبور کند و به نفع جامعه گسترده مهندسان پزشکی باشد.

[ad_2]

کتاب CMOS Circuits for Biological Sensing and Processing :