خرید کتاب Comparative Kurdish Politics in the Middle East : Actors, Ideas, and Interests

[ad_1]

این جلد اصلاح شده با مقایسه بازیگران اصلی ، ایده ها و منافع سیاسی آنها ، پویایی های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی درون کردی را معرفی می کند. کردها به عنوان یک قوم و یک ملت در حال توسعه ، یکدست و متحد نیستند ، بلکه خاورمیانه کردستان خانه گروه های مختلف سیاسی ، رهبری ، ایدئولوژی ها و منافع است. اگرچه بسیاری از مطالعات موجود در مورد كردها و روابط آنها با كشورهای ملی مورد سكونتشان متمركز است ، اما مطالعات اندكی در مورد مباحثات ، منازعات و منافع خود خاورمیانه كرد از منظر مقایسه ای در ایران ، عراق ، تركیه و سوریه تجزیه و تحلیل می كنند. این کتاب پویایی های درون کردی را با مطالعات مبتنی بر تاریخ ، آگاهانه از نظر تئوریک و مرتبط با مفهوم تجزیه و تحلیل می کند که سیاست های مقایسه ای را بر روابط بین الملل اولویت دارد.

[ad_2]

کتاب Comparative Kurdish Politics in the Middle East : Actors, Ideas, and Interests