خرید کتاب Competition in Higher Education Branding and Marketing : National and Global Perspectives

[ad_1]

این جلد یک بررسی انتقادی از برند و بازاریابی در آموزش عالی از دیدگاه های ملی ، منطقه ای و جهانی را ارائه می دهد. همکاران با تجربه در آموزش عالی ، جامعه شناسی ، آموزش مقایسه ای و بین المللی ، بازاریابی ، رتبه بندی و خیرخواهی آموزشی از چارچوب ها و موارد جدید نظری از آفریقا ، آسیا ، اروپا ، آمریکای لاتین و ایالات متحده برای ترسیم چشم انداز نام تجاری آموزش عالی استفاده می کنند. موارد تجربی و بررسی ادبیات نشان می دهد که ایجاد نام تجاری در حال تبدیل شدن به یک هدف آگاهانه برای آموزش عالی است. این کتاب پویایی م institutionسسه دانشجویی و همچنین نقش حیاتی سیاست و حرفه ای بودن را برای حمایت از استراتژی های مارک و بازاریابی در آموزش عالی در رابطه با حقوق صاحبان سهام نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب Competition in Higher Education Branding and Marketing : National and Global Perspectives