خرید کتاب Complex Fluid-Flows in Microfluidics :

[ad_1]

این مونوگرافی حاوی دانش تخصصی در مورد جریان های پیچیده مایعات در دستگاه های میکروسیالی است. طیف موضوعی شامل جنبه هایی مانند تجزیه و تحلیل ، خصوصیات آزمایشی ، شبیه سازی های عددی و بهینه سازی عددی است. مخاطبان هدف عمدتاً محققانی هستند که قصد انجام فعالیتهای میکروسیال را دارند. این کتاب همچنین می تواند به عنوان مطالعه تکمیلی در دوره های دانشگاهی مفید باشد.

[ad_2]

کتاب Complex Fluid-Flows in Microfluidics :