خرید کتاب Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering : Dedicated to Professor Jaime Gil Aluja

[ad_1]

این کتاب مجموعه معتبری از گزارش های ارائه شده در مورد منطق فازی و تئوری تصمیم گیری ، همراه با کاربردها و مطالعات موردی در اقتصاد و علوم مدیریت را ارائه می دهد. این کتاب که به رسمیت شناختن از کارهای پیشگامش به استاد Jaume Gil Aluja اختصاص یافته است ، گزارش تئوری ها ، روش ها و چالش های جدید است ، بنابراین نه تنها یک راهنمای مرجع به موقع بلکه منبع ایده های جدید و الهام بخش برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering : Dedicated to Professor Jaime Gil Aluja