خرید کتاب Complications in Robotic Urologic Surgery :

[ad_1]

این متن دقیقاً تمام سناریوهای احتمالی جراحی ارولوژی رباتیک را که در آن ممکن است عارضه ای ایجاد شود ، بررسی می کند ، به طوری که جراح می تواند از تمام عوامل خطر مستعد ایجاد یک عارضه آگاه باشد و در صورت ارائه ، کلیه عناصر علمی آناتومیکی ، جراحی و به روز را داشته باشد. برای حل موفقیت آمیز وضعیت محتوای کتاب برای خواندن آسان و دقیق طراحی شده است. این بخش در بخشهایی تنظیم شده است که شامل یک مرور کلی از جراحی رباتیک ، اصول بیهوشی و عوارض و همچنین تشخیص عدم موفقیت در ابزارهای مورد استفاده در این نوع جراحی است. سپس بحث مفصلی در مورد هر یک از روشهای جراحی ارولوژی رباتیک ، اعم از دستگاه ادراری فوقانی ، دستگاه ادراری تحتانی ، روشهای انکولوژیکی ، ترمیمی و مدیریت شده همراه با سایر تخصصها مانند زنان ، اطفال و سایر موارد بسیار خاص بسته به مورد پیوند ارائه می شود. کلیه این فصل ها توسط متخصصان صنعت نوشته شده اند که به مرور گام به گام هر مورد بالینی خاص اشاره می کنند تا ضمن جلوگیری از بروز عوارض مرتبط ، اطلاعاتی را در مورد جنبه های حقوقی نیز ارائه دهند. این کتاب برای تازه کارها و همه جراحان نوشته شده است. متخصصانی که روزانه در دنیای شگفت انگیز جراحی رباتیک تعامل دارند. با توجه به نظرات و توصیه های مجرب ترین جراحان در هر یک از روش ها ، گویی استاد در اتاق عمل همراه با جراح بوده تا نحوه پیشگیری ، شناسایی و درمان عوارض را توضیح دهد. عوارض جراحی رباتیک اورولوژیک مجموعه کاملی از تمام مراحل عوارض جراحی رباتیک ارولوژی است و برای همه جراحان رباتیک ضروری خواهد بود.

[ad_2]

کتاب Complications in Robotic Urologic Surgery :