خرید کتاب Contemporary Issues in African Society : Historical Analysis and Perspective

[ad_1]

این کتاب به بررسی دو فرایند حیاتی دولت سازی و ملت سازی در آفریقا و تلاقی عمده مسائل ملی و جهانی می پردازد که آنها را شکل می دهد. این کتاب موضوعاتی از قبیل نقش گسترده سازمان های غیر دولتی ، نفوذ روز افزون کاریزماتیک پنطیکاستی ، درگیری های قومی در آفریقای شرقی ، شکست تلاش های صلح اتحادیه آفریقا در منطقه دارفور سودان و گسترش روابط را در بر می گیرد. آفریقا با اتحادیه اروپا. این بحث در مورد این مسائل مرزی است که جامعه معاصر آفریقا را شکل می دهد با تجزیه و تحلیل کارشناسان برجسته سیاسی.

[ad_2]

کتاب Contemporary Issues in African Society : Historical Analysis and Perspective