خرید کتاب Control Techniques for Power Converters with Integrated Circuit :

[ad_1]

این کتاب مروری بر کاربردهای الکترونیکی قدرت در مطالعه طراحی مدار مجتمع قدرت (IC) ، جمع آوری ایده های تحقیقاتی جدید و بینش در مورد واکنش زودگذر سریع برای جلوگیری از افت ولتاژ خروجی در صورت کنترل نشده است. . همچنین در مورد تکنیک ها و آموزش برای صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش کارایی بار و همچنین پاسخ سریع زودگذر و بازده بالا ، که مهمترین عوامل برای محصولات مصرفی اجرای IC قدرت هستند ، بحث می شود. سرانجام ، این کتاب بر الکترونیک قدرت برای تجزیه و تحلیل مدار سیستم و طراحی بهینه جبران برای کمک به کاربران و مهندسان در اجرای برنامه های خود تمرکز دارد. برای آشنایی با اصول طراحی مدار مجتمع نیرو ، روش ها ، رفتار سیستم و کاربردهای آن در محصولات مصرفی.

[ad_2]

کتاب Control Techniques for Power Converters with Integrated Circuit :