خرید کتاب Counter-Terrorism from the Obama Administration to President Trump : Caught in the Fait Accompli War

[ad_1]

پیرو کتاب قبلی دونا استار-دلن ، سیاست های ریاست جمهوری در مورد تروریسم: از رونالد ریگان تا باراک اوباما (پالگراو ، 2014) ، این کتاب رویکرد دولت اوباما به دولت ترامپ در مورد امنیت ملی و ضد تروریسم را مقایسه و تضاد می کند. این مقاله مروری دارد بر ضد تروریسم در دوران اوباما و سپس به سراغ ظهور داعش و جنگ داخلی سوریه می رود و در پایان با تجزیه و تحلیل سیاست های امنیت ملی دولت جدید ترامپ به پایان می رسد.

[ad_2]

کتاب Counter-Terrorism from the Obama Administration to President Trump : Caught in the Fait Accompli War