خرید کتاب Creatures of the Abyss

[ad_1]

Orejas de ellos ، چیزهایی که آنها می شنوند ، ماهیگیران خرافاتی را هنگام شروع وقایع عجیب در سواحل فیلیپین نجوا می کرد. چگونه دیگر می توانید ناپدید شدن ناگهانی یک کشتی در زیر پرده ای مرموز از کف را توضیح دهید؟ عصبانیت هزاران ماهی دیوانه محبوس در منطقه ای تابوت مانند از اقیانوس؟ یک هوش بیگانه خود را در پایین Luzon Deep فرو کرده و برنامه های خود را تنظیم کرده است. تری هولت ، متخصص رادار و خدمه Esperance مجبور شدند سلاحی علیه موجودات شنیع تهدید کنند که بشریت را به نابودی تهدید می کند. در اینجا وحشت ، هیجان و چنگال مرگ سرد است که توسط یک مهارت ماهر در زمینه داستان علمی تخیلی ترکیب شده است. (Goodreads)

[ad_2]

کتاب Creatures of the Abyss