خرید کتاب Crime in England : 1550-1800

[ad_1]

این جلد که برای اولین بار در سال 1977 منتشر شد ، یازده مطالعه در مورد جرم و جنایت و اجرای قانون کیفری در انگلیس در اوایل دوران مدرن را گرد هم آورده است. آنها بیانگر انواع رویکردها – حقوقی ، تاریخی و جامعه شناختی – برای بررسی جرم تاریخی است. مقاله اولیه این مطالعه ، از دیدگاه حقوقی نگاشته شده ، اولین گزارش هماهنگ از ساختار اداره حقوق کیفری در این دوره شکل گیری است. به دنبال آن تحقیقات درمورد ماهیت و وقوع جرم ، حضور در دادگاه و مجازات ، مطالعات جداگانه در مورد جادوگری ، کودک کشی و شکار غیرمجاز و گزارش شرایط در قرن هجدهم نیوگیت انجام می شود. این کتاب مورد توجه ویژه دانشجویان جرم شناسی و تاریخ خواهد بود.

[ad_2]

کتاب Crime in England : 1550-1800