خرید کتاب Crimson Legacy

[ad_1]

گاهی ارث می تواند نفرین باشد. این چیزی است که تارا می بیند. روستای وی ویران شد. گرادا او مرده است. دوستانش گرفتند. اکنون او در حال تعقیب سایه ها است: یک پیام رمزآلود برای یافتن شخصی که هرگز در شهری که هرگز به وی نرفته است ، نامش را نشنیده است. اما چیزهای عجیب چیزهایی است که تارا پیدا خواهد کرد. چیزهایی که او نمی تواند توضیح دهد. مردم از آن ترس خواهند داشت. دیگران خواهان اسیر شدن او هستند. مردم قدرتمند ، خون. خونش این همان چیزی است که آنها می خواهند. و آنها برای به دست آوردن آن هر کاری می کنند. USA Today نویسنده پرفروش میشل برایان این کار را دوباره انجام داده است. داستانی فریبنده از بقا ، عشق و امید. امروز آن را بارگیری کنید. نسخه قبلی این اثر با عنوان بیدار ، بخشی از مجموعه New Bloods منتشر شد

[ad_2]

کتاب Crimson Legacy