خرید کتاب Critical Readings

[ad_1]

پنجمین کتاب از مجموعه “آمریکای لاتین: اندیشه ها” مجموعه مقالاتی از روت ورده زین در زمینه نظریه ، تاریخ و انتقاد از معماری را ارائه می دهد که در سه موضوع تدریس و تحقیق ، مطالعات موردی و پانوراما سازمان یافته است. مقاله هایی که این عقیده را دارند که فرایند طراحی معماری در حال خلق سنت جدید و ارتباط با سنت مربوطه است و اینکه فعالیتی کاملاً عملی است ، تکمیل و نوسازی آن فقط وقتی اتفاق می افتد که مربوط به موضوعات مفهومی باشد.

[ad_2]

کتاب Critical Readings