خرید کتاب Crocodile Hatchlings

[ad_1]

در Catch Crocodile Hatchlings ، خوانندگان در حال ظهور می آموزند که چگونه جوجه های جوجه تمساح از تخمها بیرون می آیند ، با مادرشان در آب حرکت می کنند و در جنگلهای بارانی زندگی می کنند. متن ساخته شده با دقت ، کلمات با فرکانس بالا ، الگوهای تکراری جمله ها ، و منابع بصری قوی از خوانندگان نوظهور پشتیبانی می کند. Crocodile Hatchlings شامل ابزاری برای متخصصان مراقبت های بهداشتی و همچنین ویژگی های غیر داستانی مقدماتی مانند برچسب ها ، فهرست مطالب ، کلمات برای دانستن ، فهرست مطالب ، یک تصویر و یک سوال بیایید بررسی کنیم. Crocodile Hatchlings بخشی از مجموعه نوزادان جنگل باران از Jump!

[ad_2]

کتاب Crocodile Hatchlings