خرید کتاب Cross-border Circulation and Networks in the European Space

[ad_1]

این انتشار تلاشی است برای گسترش دیدگاه های مطالعات مرزی معاصر اروپا از نظر زمانی و معرفت شناختی. در حقیقت ، مطالعات در مورد مرزها در اروپا هنوز به طور عمده بر روی تجزیه و تحلیل همکاری های مرزی و ارتباط آن با روند ادغام اروپا پس از جنگ جهانی دوم متمرکز است. آنچه به طور کلی از دست می رود ، یک چشم انداز طولانی مدت تاریخی است و توجه به اینکه می توان گردش و شبکه را حتی در خارج از مرزها نیز ایجاد کرد ، زیرا یک جامعه ایده یا کالای مشترک برای دفاع وجود دارد: یک فرهنگ علمی ، بهداشت ، محیط مشترک.

[ad_2]

کتاب Cross-border Circulation and Networks in the European Space