خرید کتاب Curse and Cantrip

[ad_1]

نفرین و کانتریپ به دنبال زاویین ماتریسیان ، فردی نفرین شده با از دست دادن حافظه ، مسلح تنها با نیرنگ های خود ، با اژدها می جنگد ، در مورد ماجراهای سیاه چال ، پخت و پز ، مهاجرت و نقش آفرینی در جنگ ماجراجویی های خود و جنگ های عرصه با دوستان تازه خریداری شده خود ، عضله ، می آموزد جادوگر راین تاکونایت و دلقک غم انگیز Podlihob Hoblihob. در طول کتاب ، زاوین با عواقب اعمال خود و از دست دادن حافظه خود در این دنیای بازی کنار می آید (که توسط ساکنان آن قطعه ای خوانده می شود). این اولین کتاب از مجموعه World of Systems است که در آن واقعیت های جهان برای لذت بردن از بازیکنان وجود دارد.

[ad_2]

کتاب Curse and Cantrip