خرید کتاب Daddy Wouldn't Buy Me a Bauhaus : Profiles in Architecture and Design

[ad_1]

پدر برای من خریداری نمی کند که Bauhaus برای اولین بار نوشته های بی نظیر غزل سرای افسانه ای انگلیس ، جانت آبرامز را جمع آوری می کند. آبرامز از چهره های مهم مدرنیسم بین المللی گرفته تا پیشگامان رسانه دیجیتال ، ایده ها ، نظریه ها و احساساتی را که به کار آنها دامن می زد ، جستجو کرد. بیست و شش نمایه کتاب که به سبک شخصی ، اغلب خنده دار و متمایز آبرامز نوشته شده اند ، شامل رینر بانهام ، برتولد لوبتکین ، فیلیپ جانسون ، پل رند ، فیلیس لمبرت ، فرانک گری ، رم کولهااس ، موریل کوپر ، آوریل گریمان و مایکل بلومبرگ است. . بسیاری از نمایه ها برای اولین بار دوباره چاپ می شوند ، زیرا در ابتدا در Blueprint ، مجله ID ، The Independent و در کتاب ها و کاتالوگ ها از دهه 1980 تا اوایل دهه 2000 ظاهر شده اند. مرحله.

[ad_2]

کتاب Daddy Wouldn't Buy Me a Bauhaus : Profiles in Architecture and Design