خرید کتاب Daily Strength for Couples : 365 Daily Devotional

[ad_1]

وقتی به خدا به عنوان قدرت خود اعتماد می کنید ، می توانید با خیال راحت با هم راه بروید. زمان با کیفیت در حفظ یک ازدواج سالم مهم است. وقتی وقت خود را صرف تأمل در این عبادت ها ، کتاب های مقدس و دعاها می کنید ، حقیقت را دلگرم کنید. همانطور که لحظه ای را به ارتباط با یکدیگر و با خدا اختصاص می دهید ، از قدرت و آرامش او سرشار خواهید شد. هنگامی که در روابط خود با خدا صرف چند لحظه رشد در کنار هم قرار می گیرید ، به سرعت خواهید فهمید که این قوی ترین راه برای شروع یا پایان روز خود است. در عشق خدا به خود شجاعت کنید و آماده فتح هر روز جدید با هم باشید!

[ad_2]

کتاب Daily Strength for Couples : 365 Daily Devotional