خرید کتاب Daily Strength for Women : 365 Daily Devotional

[ad_1]

وقتی به عنوان قدرت خود به خدا توکل می کنید ، می توانید با خیال راحت راه بروید. وقتی با خدا وقت می گذرانید ، و تأمل در این عبادات ، کتاب مقدس و دعاها را با حقیقت دلگرم می کنید. همانطور که وقت خود را با او می گذرانید ، او هر روز شما را پر از آرامش و امید می کند. بگذارید پدر آسمانی شما به شما نشان دهد که از طریق او ، حتی در ضعیف ترین لحظات خود ، درخشان و قدرتمند هستید. در عشق خدا به خود شجاعت کنید و هر روز آماده پیروزی باشید!

[ad_2]

کتاب Daily Strength for Women : 365 Daily Devotional