خرید کتاب Dale Earnhardt Sr.: NASCAR Legend

[ad_1]

این زندگی نامه افسانه NASCAR ، دیل ارنهاردت پدر ، زندگی حرفه ای ، موفقیت های او و حادثه دلخراشی را که به زندگی او پایان داد بررسی می کند متن جذاب ، ستون های فرعی آموزنده و عکس های زنده میراث ارنهارد را در دنیای اتومبیلرانی منتقل می کند. این ویژگی ها شامل جدول زمانی ، واژه نامه ، وب سایت ها ، یادداشت های منبع و فهرست هستند. با استانداردهای اصلی مشترک مطابقت دارد و با استانداردهای دولتی همخوانی دارد. کتابخانه ضروری اثر چاپ و نشر عبدو ، بخش ABDO است.

[ad_2]

کتاب Dale Earnhardt Sr.: NASCAR Legend