خرید کتاب D’amour Et D’épines

[ad_1]

چه اتفاقی می افتد که یک شاهزاده عاشق ملیله شود؟ شما دعوت شده اید … سالن د فورتونا میزبان جشن یک مهمانی کریسمس است. از همه اعضای آن و همچنین میهمانان ویژه آنها دعوت شده است. برای یک شب ، فقط مردان مجاز به ورود به دیوارهای مقدس جهنمی هستند ، وقتی سحر و جادو در هوا باشد و عشق از همه جذابیت ها باشد ، همه چیز ممکن است. وارد اتاق نشیمن شوید و معجزه کریسمس را تجربه کنید و شاید یک بوسه زیر دارواش یا تقدس مقدس را بدزدید … Love and Thorn توسط Dawn Brower. آیا بوسه زیر دارواش ایولینا و لوکا را به عشق ابدی سوق می دهد …؟

[ad_2]

کتاب D’amour Et D’épines