خرید کتاب Dance on Saturday : Stories

[ad_1]

در رمان عنوان ، کوتمن تصور می کند گروهی از جاودانگان نزدیک در پیتزبورگ در یک آتش بس دشوار با لرد پوسیدگی زندگی می کنند. آتش بس آنها زمانی تهدید می شود که یکی از آنها به زن جوانی که راز آنها را می داند ترحم می کند. در “در میان جانورشناسان” ، یک نویسنده بازی که در حال رفتن به یک همایش بود ، با گروهی از داروینست های سرکش دیدار می کند که چمدان های آنها راز بزرگی است. یک مسابقات والیبال در “ماین” به کابوس و هرج و مرج تبدیل می شود. قراردادهای ژانرها ، از افسانه ها گرفته تا ادبیات ویکتوریا ، داستان های حماسی و وحشت در دستان کوتمن ، داستان های جدیدی را به زیبایی شکل می دهد.

[ad_2]

کتاب Dance on Saturday : Stories