خرید کتاب Dandelion

[ad_1]

اشعار گبی از چرخش های درخشان بر قافیه های کودکان تا قطرات مرگبار حقیقت تا اعزام های تاریک و سرگرم کننده از راک پایین ، صندلی ردیف اول برای عینک جانبی است که ذهن او است: ترس ها ، ناامنی ها و نبردهایی که با آنها و خودش مبارزه می کند به صورت روزانه که برای ما بعنوان آینه های کلیسایی عمل می کند. قاصدک مخصوص افرادی است که سعی می کنند کمتر احساس تنهایی کنند ، از پوچ بودن انسان می خندند و تصور می کنند که چیزی زیبا از این همه درد ناشی می شود. دیگر تنها گریه نکن.

[ad_2]

کتاب Dandelion