خرید کتاب Daniel et l'ange

[ad_1]

یک کمدی عاشقانه از جیل بارنت. وقتی DL استوارت ، سرمایه دار ثروتمند ، زنی زخمی را در بیرون از عمارت خود در نیویورک در میان برف ها پیدا کرد ، تصوری از این که لیلیان زیبا باشد ، یک فرشته سقوط کرده خونسرد و کمی دست و پا چلفتی است که برای آموزش این موضوع به او برگردانده شده است. . اما لیلی کارهایش را برای او قطع کرده است. DL یک روح زخمی و بدبینی است ، انسانی که نمی داند چگونه هر چیزی را که احساس می کند نشان دهد و معتقد است که می تواند هر چیزی و هر کس را بخرد. آیا واقعا یک فرشته مهربان و مهربان می تواند این مرد زخمی را با قلب سنگ تغییر دهد؟ برای خوانندگان جولی گاروود ، جودیت مک نات و جود دورو.

[ad_2]

کتاب Daniel et l'ange