خرید کتاب DANS LES GEOLES DE SASSOU

[ad_1]

به دلیل ترکیبی از بخت و اقبال شرایط ، مجرم توانست وارد بازداشتگاه برازاویل شود. در اینجا او داستان-شهادت این غوطه وری منحصر به فرد در دنیای زندان یک رژیم آهنین را به ما ارائه می دهد: دیکتاتوری دنیس ساسو نگوئسو در کنگو-برازاویل. شلوغی بیش از حد زندان ، آلودگی ، عدم رعایت بهداشت ، بدرفتاری ، عدم مراقبت ، بازداشت خودسرانه ، شکنجه … همه چیز به طور دقیق و با اصالت تجربه توصیف شده است. جهنم وجود دارد: در اینجا با جزئیات شرح داده شده است و باید مانند تابلوی دانته ، یک تابلوی بزرگ در ورودی قرار دهیم که هشدار می دهد: “شما که وارد اینجا می شوید ، همه امید خود را قطع کنید”

[ad_2]

کتاب DANS LES GEOLES DE SASSOU