خرید کتاب Dans une autre langue

[ad_1]

اروپا معتقد است که دارد آرام می شود و گذشته را فراموش می کند. ما در حال بازسازی هستیم. یک مرد و یک زن در ویرانه های تاریخ با هم روبرو می شوند. عبور از مرزها ، یافتن زبان فوری می شود. چگونه با وجود زخم ها یکدیگر را دوست داشته باشیم؟ به تدریج ، موسیقی زبان جایی را ایجاد می کند ، ریتمی را توصیف می کند ، به دنبال آنها می رود و آنها را در مکان گذشته خود پیدا می کند. این رمان شوک ناشی از تصاویر ، کلمات معمولی را که به حافظه فراموش شده برمی گردند ، بازگو می کند. ، و راه را باز می کند. این فراتر از ممنوعیت ها است.

[ad_2]

کتاب Dans une autre langue