خرید کتاب Dark Pact : In the Arms of the Mafia

[ad_1]

در کتاب دوم ، داستان دیمیتری و کیارا بیش از هر زمان دیگری هیجان انگیز است. عطش قدرت بوریس کامانف حد و مرزی ندارد. او می خواهد رئیس براتوا شود و برای این کار ، جنگی را در داخل مافیا آغاز می کند و بزرگترین گنجینه خود را از دیمیتری می دزد. دیمیتری میلانوویچ ، پاکان که حق او را به چالش می کشد ، لزوم نابودی همه کسانی را که به بزرگترین دشمن خود پیوسته اند می بیند. او برای محافظت از دولت خود و بازیابی كروبیان خود ، در یك جنگ سرد برای كشتن یا مردن به آخرین عواقب خواهد رسید.

[ad_2]

کتاب Dark Pact : In the Arms of the Mafia