خرید کتاب Dark Tomorrow 3 : Fall of the Crow

[ad_1]

نوجوانان ساویر و سارا با زنده ماندن از ویروس روز رستاخیز ، خاموشی جهانی و مجموعه ای از برخوردهای خشونت آمیز با گروه شومی موسوم به فرقه ریون ، خود را درگیر یک بازی جدید و خطرناک می دانند. در مقابل نیروهای شیطانی که خارج از کنترل او هستند ، سویر باید با گذشته خود مقابله کند. حالا او مجبور شده برای رهبری نظم جدید جهانی یا نجات جان دختری که دوست دارد انتخاب غیرممکن انجام دهد. با این وجود ، در میان زمزمه های توطئه های دولت و عملیات مخفی نظامی ، دیری نمی پاید که ساویر و سارا به درگیری بزرگتر از تصور خود می رسند. به زودی این زن و شوهر جوان متوجه می شوند که نه تنها برای زندگی بلکه برای آینده کشور نیز می جنگند.

[ad_2]

کتاب Dark Tomorrow 3 : Fall of the Crow