خرید کتاب Darkest England

[ad_1]

ادریش شاه در پرفروش ترین کتاب خود در Darkest England اظهار داشت که انگلیسی ها از مکانی کم شناخته شده به نام “هاتابی” می آیند ، اما ریشه آنها بسیار بیشتر ، شاید به پادشاهی دور دست آسیا ساکاسینا برمی گردد. هنگامی که قبیله ای از جنگجویان عشایری بود ، انگلیسی ها از غرب فرار کردند و داستان های حماسی ، سنت ها و یک طرز تفکر شرقی را با خود آوردند. شاه نبوغ انگلیسی ها را در اتخاذ و تطبیق “تقریباً هر چیز معنوی ، اخلاقی یا مادی” برای استفاده شخصی آنها دنبال می کند – دانشکده ای که آنها را از عشایر جنگجو به دیپلمات ها ، بازرگانان ، اندیشمندان و دانشمندان موفق تبدیل می کند.

[ad_2]

کتاب Darkest England