خرید کتاب Das Bild der Pyramide : Commissario Montalbano blickt hinter die Fassaden. Roman

[ad_1]

هنگامی که کمیساریا مونتالبانو خبر کشف جسد نر را در یک سایت ساختمانی دریافت می کند ، باران های مداوم و شدید ساکنان ویگاتای سیسیلی را افسرده می کند. اندکی بعد ، همسر مرد مقتول و یک همراه مرموز ناپدید شدند. قبایل محلی رقیب هرگونه گناه را انکار می کنند و یک قتل ناموسی را ترویج می دهند. اما مونتالبانو به زودی ماشینکاری برای یک قرارداد ساختمانی پرسود را کشف می کند …

[ad_2]

کتاب Das Bild der Pyramide : Commissario Montalbano blickt hinter die Fassaden. Roman