خرید کتاب Dawn for Islam in Eastern Nigeria : A History of the Arrival of Islam in Igboland

[ad_1]

مجموعه Islamkunde در سال 1969 توسط Klaus Schwarz Verlag تاسیس شد و به عنوان یکی از مهمترین نهادهای انتشاراتی مطالعات اسلامی در آلمان تبدیل شد. بیش از 330 جلد کتاب به تاریخ ، فرهنگ و جوامع آفریقای شمالی ، خاور نزدیک و خاورمیانه و همچنین آسیای مرکزی ، جنوبی و جنوب شرقی اختصاص دارد.

[ad_2]

کتاب Dawn for Islam in Eastern Nigeria : A History of the Arrival of Islam in Igboland