خرید کتاب Deforestation in the Teknaf Peninsula of Bangladesh : A Study of Political Ecology

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه بوم شناسی سیاسی در مورد جنگل زدایی در شبه جزیره Teknaf در بنگلادش را ارائه می دهد. هدف از این مطالعه روشن کردن عوامل اجتماعی م toثر در روند جنگل زدایی ، از جمله فقر ، مهاجرت پناهندگان ، حمله به جنگل و روابط قدرت در مدیریت جنگل بود. تجزیه و تحلیل فردی ارائه شده در این کتاب کاملاً بر اساس اطلاعات اولیه به دست آمده از طریق کارهای میدانی اصلی است که طی یک دوره 7 ساله انجام شده است و بر اساس سنجش از دور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک های GIS است. در نیمه دوم این کتاب رویکردهایی برای جنگل کاری مانند جنگل های اجتماعی و خانگی که کاربرد گسترده تری در کشورهای در حال توسعه دارند ، در نظر گرفته شده است.

[ad_2]

کتاب Deforestation in the Teknaf Peninsula of Bangladesh : A Study of Political Ecology