خرید کتاب Der Aufstieg des Internet der Dinge : Wie sich Industrieunternehmen zu Tech-Unternehmen entwickeln

[ad_1]

با استفاده از «اینترنت اشیا،» ، تحول دیجیتال در صنعت جریان دارد. شرکت های صنعتی که توسط رقبای جدید سیلیکون ولی و چین هدایت می شوند ، دیگر محدود به تولید و فروش کالاهای مشهود نیستند ، بلکه در حال توسعه مدل های جدید تجارت دیجیتال و کسب صلاحیت های اصلی شرکت های فناوری در اقتصاد اینترنت هستند. در بحث با شرکت های پیشگام از آلمان و ایالات متحده ، این کتاب ظهور اینترنت اشیا و چالش های پیش رو را بررسی می کند.

[ad_2]

کتاب Der Aufstieg des Internet der Dinge : Wie sich Industrieunternehmen zu Tech-Unternehmen entwickeln